Όροί χρήσης

Αυτός ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από τη Nichletta Imports Ltd T/A Prestige Bookings. Η πρόσβαση και η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας σε αυτόν τον ιστότοπο εξαρτάται από την αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων του ιστότοπου («οι Προϋποθέσεις»). Σας συνιστούμε να τα διαβάσετε προσεκτικά και να τα εκτυπώσετε και να κρατήσετε ένα αντίγραφό τους για μελλοντική αναφορά. Εάν δεν επιθυμείτε να αποδεχτείτε οποιοδήποτε μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων, τότε δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
η ιστοσελίδα μας.

»»