Προστασία προσωπικών δεδομένων

Στην Prestige Bookings, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε και να σεβόμαστε το απόρρητό σας. Παρακαλούμε διαβάστε αυτήν την ανακοίνωση ως έχει
περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή που μας παρέχετε.

Πληροφορίες & Συναίνεση

Αυτή η Σημείωση Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επεξεργαζόμαστε και αποκαλύπτουμε τις πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας
πληροφορίες για εσάς (εφεξής, ο «Χρήστης»), σε συνδυασμό με την πρόσβασή σας και τη χρήση του συστήματος κρατήσεών μας.
Διαβάζοντας αυτή τη Δήλωση Απορρήτου, ο χρήστης ενημερώνεται για τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε προσωπικά δεδομένα
επιπλωμένο μέσω της μηχανής κρατήσεων.

Ο Χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία έχει γραφτεί καθαρά και απλά, για να τη διευκολύνει
κατανόηση και να καθορίσουν ελεύθερα και εθελοντικά εάν επιθυμούν να παράσχουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή αυτά
τρίτων, στην Prestige Bookings.

»»